Organ założycielski

Organem założycielskim ITA jest FOUNDATION TOURFILM ACADEMY z siedzib± w Warszawie, Plac Inwalidów 3, KRS 0000213517.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright by Business Integration Group i Fundacja "Europa 2004"