Rada Programowa

 • Alexander Kammel – Comité International des Festivals du Film Touristique w Wiedniu – przewodniczący zespołu d.s. Festiwali
 • Zbigniew Żmudzki – Studio Filmowe Se-Ma-For – przewodniczący zespołu d.s. filmu
 • Profesor Andrzej Bednarek - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi– przewodniczący zespołu d.s. edukacji
 • Profesor Stanisław Wieczorek – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie – przewodniczący zespołu d.s. artystycznych
 • Dr Maria Pomianowska – Akademia Muzyczna w Krakowie – przewodnicząca zespołu d.s. muzyki
 • Profesor Jacek Weiss – przewodniczący Zespołu d.s. Turystyki Chopinowskiej
 • Jolanta Olszewska – Urząd Miasta Kobyłka – przewodnicząca zespołu d.s. promocji poprzez najpiękniejsze obiekty dziedzictwa kulturowego
 • Magdalena Marszałkowska – Dyrektor Malbork Welcome Center – przewodnicząca zespołu d.s promocji miasta lub regionu poprzez obiekty historyczne
 • Mariusz Orzełowski – Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach – przewodniczący zespołu d.s. promocji miasta lub regionu poprzez muzykę
 • Andrzej Danowski – Dyrektor Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK – przewodniczący zespołu d.s. fotografii
 • Aleksandra Kotus – Film, Art & Tourism w Warszawie – przewodnicząca zespołu d.s. ekologii
 • Jan Korsak – prezes Polskiej Izby Turystyki – przewodniczący zespołu d.s. turystyki
 • Andrew Osobka – przewodniczący zespołu d.s. tłumaczeń
 • Arkadiusz Kiełbasa – Dyrektor Departamentu Promocji Urzędu Miasta Sieradza – przewodniczący zespołu d.s Antoine’a
 • Ewa Kotus – Film, Art & Tourism w Warszawie – przewodnicząca zespołu d.s. mediów
 • Marek Szymański – przewodniczący Zespołu d.s. Turystyki Filmowej
 • Tomasz Kryszkiewicz – dyrektor “Take Care Design” – przewodniczący d.s. DTP publikacji promocyjnych i naukowych

Rada Programowa posiada uprawnienia jedynie do kształtowania polityki programowej PTA i reprezentowania PTA zgodnie z interesami organu założycielskiego i celami PTA

Rada Programowa jest rozliczana ze swojej działalności przez organ założycielski.

PTA pod względem prawno - finansowym jest wewnętrzną strukturą fundacji Europe 2004. Wszelkie zobowiązania i rozliczenia odbywają się wyłącznie poprzez Fundację Europe 2004. Składki członkowskie PTA stanowią składnik majątkowy organu założycielskiego.

W posiedzeniach Rady Programowej mają prawo brać udział Członkowie Honorowi PTA oraz członkowie zespołów problemowych jedynie z głosem doradczym.

Podstawowym zadaniem Rady Programowej jest realizacja celów PTA. Organ założycielski posiada prawo veta w stosunku do decyzji Rady Programowej PTA o ile są one niezgodne z prawem lub/i niezgodne z celami Akademii lub/i naruszają istotne interesy organu założycielskiego.

Organ założycielski akceptuje ponadto skład zespołów problemowych powołanych przez przewodniczących. Kadencja zespołów wygasa wraz z kadencją Rady Programowej.


Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright by Business Integration Group i Fundacja "Europa 2004"