Organ założycielski

Organem założycielskim PTA jest Fundacja EUROPE 2004 z siedzib± w Warszawie, ul. Mickiewicza 18B, Nr KRS 0000211470

W drugiej kadencji od 1 grudnia 2010 organ założycielski powołuje na okres 4 lat kierownictwo PTA oraz Radę Programow±.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright by Business Integration Group i Fundacja "Europa 2004"