Sposoby działania

  • Organizacja festiwali filmowych i fotograficznych
  • Promocja twórczości audiowizualnej
  • Organizacja wystaw, prelekcji, konferencji naukowych, prezentacji
  • Wydawnictwa specjalistyczne własne w formie drukowanej i multimedialnej
  • Tworzenie grup eksperckich i wykonywanie ekspertyz w zakresie działania PTA
  • Utrzymywanie kontaktów zagranicznych zapewniających współpracę międzynarodową
  • Udział w festiwalach, konferencjach i spotkaniach międzynarodowych dotyczących sfery działań PTA
  • Wspieranie działań wybitnie zdolnych twórców w zakresie technik audiowizualnych

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright by Business Integration Group i Fundacja "Europa 2004"