<--powrót do strony


Andrzej Danowski

Zawodowy życiorys:

Jest dyrektorem Centrum Fotografii Krajoznawczej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego mieszczącego się w Łodzi. Jest także wydawcą ukazującego się od 52 lat kwartalnika regionalnego PTTK "Wędrownik". Czasopismo to uzyskało w ostatnim okresie wyróżnienie POT w konkursie im. Orłowicza i I miejsce na Targach Poznańskich w kategorii czasopism i informatorów turystycznych. Czasopismo wydawane w technologii HD - print jest bogato ilustrowane zdjęciami, także archiwalnymi ze zbiorów Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK.

Andrzej Danowski sam z przyjemnością fotografuje zabytki, przyrodę i ciekawe krajobrazy. Być może predestynują go do tego uzyskane w PTTK uprawnienia: Instruktora Opieki nad Zabytkami, Instruktora Fotografii Krajoznawczej, Instruktora Krajoznawstwa Polski i Instruktora Ochrony Przyrody.

Jest organizatorem i współorganizatorem wielu wystaw fotograficznych w tym także zagranicznych.

Zdjęcia Andrzeja Danowskiego są dość różnorodne. Można w nich znaleźć zarówno formy typowo dokumentacyjne, jak i czysto artystyczne - choćby fotografia strukturalna. Zdjęcia dokumentacyjne tworzy również dla potrzeb licznych publikacji własnych i wykładów, które prowadzi na kilku łódzkich uczelniach i rozmaitych kursach. Szkoli pilotów i przewodników. Jest wojewódzkim specjalistą programu Euro -NGO zajmującego się pozyskiwaniem środków europejskich dla organizacji pozarządowych. Aktualnie w PTTK pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Opieki nad Zabytkami Zarządu Głównego PTTK i Wiceprzewodniczącego Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK. Jest członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Warszawie. Jest także członkiem Zarządu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.

Andrzej Danowski ukończył Politechnikę Łódzką i studium podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim. Fotografią zajmuje się od ponad 40 lat i związane jest to z tradycjami rodzinnymi. Za swoją działalność został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką "Zasłużony Działacz Kultury", "Zasłużony Działacz Turystyki", Złotą Odznaką "Za Opiekę nad Zabytkami", wieloma odznaczeniami PTTK w tym Złotą Honorowa Odznaką PTTK. Jest laureatem nagród Marszałka Województwa.

Najbardziej ceni sobie dwa szczególne odznaczenia: Nagrodę Honorową im. Fryderyka Kremsera oraz Nagrodę Specjalną International Tourist Film Festival .

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright by Business Integration Group i Fundacja "Europa 2004"