Członkostwo

Członkiem PTA może zostać osoba fizyczna pełnoletnia, z pełną zdolnością do czynności prawnych zaproszona do udziału w pracach Akademii przez PTA Osoba nie posiadająca zaproszenia, może zostać członkiem Akademii po uzyskaniu rekomendacji co najmniej 1 członka Akademii i pozytywnej decyzji Rady Programowej Akademii.

Członkiem zbiorowym Akademii może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna – za zgodą organu założycielskiego, deklarująca poparcie idei działania PTA Członkowie zwyczajni mają prawo do noszenia odznaki z logo PTA , a członkowie zbiorowi mogą umieścić logo PTA wraz z informacją o członkostwie na siedzibie firmy.

Składki członkowskie

W PTA obowiązują składki członkowskie roczne w następujących wysokościach

Członkowie zwyczajni , instytucje kultury i stowarzyszenia
Pozostałe instytucje
Członkowie zbiorowi (małe firmy do 3 os. zatrudnionych)
Członkowie zbiorowi (średnie firmy 3-10 os. zatrudnionych)
Członkowie zbiorowi (duże firmy – powyżej 10 os. zatrudn.)

100€ / rok
500€ / rok
200€ / rok
300€ / rok
500€ / rok


Zwolnienia podmiotowe

Z opłacania składek członkowskich zwolnieni są:

  • Członkowie Honorowi PTA
  • Pracownicy PTA
  • Eksperci PTA
  • Przewodniczący Zespołów Problemowych w okresie pełnienia funkcji

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright by Business Integration Group i Fundacja "Europa 2004"